Reisinformatie

Bij een bezoek aan Mekka voor de Hadj of Umrah kunt u vervelende en soms gevaarlijke ziekten oplopen. U kunt het risico hierop beperken door vaccinaties en een aantal eenvoudige voorzorgsmaatregelen te nemen.

Sinds september 2012 is er een uitbraak van een nieuw type virus: het ‘Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus’ ofwel MERS-virus. Deze virussen kunnen luchtweginfecties veroorzaken, waarbij MERS-virus een ernstige longontsteking kan veroorzaken.
Algemene maatregelen die u kunt nemen om de kans op besmetting met MERS-virus te verkleinen zijn:

onnodig contact met dieren vermijden
vaak handen wassen met zeep
hygiënisch omgaan met eten: het eten moet voldoende verhit zijn geen rauw voedsel eten,
fruit en groente wassen met gekookt of flessen water
persoonlijke hygiëne in acht nemen.

Indien u tijdens de Hajj of Umrah last krijgt van een luchtweginfectie, met name als er sprake is van koorts, hoesten of kortademigheid, of andere klachten krijgen zoals braken of diarree, wordt geadviseerd:

deze klachten te melden bij de lokale gezondheidsvoorzieningen.
zoveel mogelijk contact met anderen te vermijden.
bij hoesten of niezen neus en mond te bedekken met een tissue, deze vervolgens weg te gooien in de prullenbak en de handen te wassen. Indien geen tissues voorhanden zijn, hoest dan in de mouw, maar niet in de handen.

Tevens wordt geadviseerd een arts te raadplegen indien u binnen 2 weken na terugkomst last krijgt van hoesten met koorts of kortademigheid, of van andere klachten zoals braken of
diarree. Vermeldt hierbij de recente reis naar Saudie -Arabië.

Vaccinatie tegen meningokokkenziekte
Meningokokken zijn bacteriën die hersenvliesontsteking (meningitis) en bloedvergiftiging kunnen veroorzaken. In de afgelopen jaren zijn veel bezoekers van de Hadj en Umrah ziek
geworden van deze bacterie. Een aantal mensen is aan de gevolgen van de ziekte overleden.
U kunt zich beschermen tegen de meest voorkomende types van deze bacterie door u te laten vaccineren. De regering van Saoedi-Arabië stelt deze vaccinatie zelfs verplicht voor alle reizigers naar Mekka. De vaccinatie is 3 jaar geldig.

Vaccinatie tegen difterie, tetanus en poliomyelitis (DTP)
U loopt met name risico op tetanus en poliomyelitis. De tetanusbacterie kunt u oplopen als straatvuil of stof in een wond komt, of door een dierenbeet. Verschijnselen zijn ernstige
spierkrampen, waaraan men kan overlijden. Het poliovirus wordt overgedragen via de ontlasting, maar ook via voedsel of drinkwater. Besmetting kan spierverlammingen veroorzaken, waaraan men kan overlijden. U kunt zich beschermen tegen deze ziekten door
vaccinatie. Een serie van 3 vaccinaties of een booster geeft 10 jaar bescherming.

Vaccinatie tegen hepatitis A
Het hepatitis A virus wordt overgedragen via de ontlasting of via besmet voedsel of drinkwater. Of u zich moet laten vaccineren hangt af van waar u bent geboren en opgegroeid.

Overige vaccinaties en medicijnen
Soms krijgt u extra vaccinaties geadviseerd, zoals buiktyfusvaccinatie of griepvaccinatie. Dit hangt samen met uw leeftijd en uw medische voorgeschiedenis. Bij bepaalde aandoeningen wordt mensen geadviseerd antibiotica te gebruiken in geval van diarree.

Vaccineren voor bedevaart